Beëdigd tolk of vertaler worden?

Door: admin | Geplaatst op: 18 aug. 2017

De wet beëdigde tolken en vertalers

Sinds de invoering van de Wet beëdigd tolken en vertalers in 2009 kan een vertaler en tolk alleen worden beëdigd nadat hij of zij is ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Per 1 juli 2013 zijn de voorwaarden voor inschrijving in het Rbtv op enkele punten aangepast. Hieronder leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen als u wilt worden ingeschreven in het Rbtv. Deze voorwaarden vindt u in artikel 3 van het Besluit inschrijving Rbtv. U kunt hier meer over lezen op de website van het Bureau Wbtv.

Erkende taaltoets Nederlands C1-niveau

Via Tolken Select is het mogelijk om getoetst te worden voor het Nederlands op C1-niveau. Bij deze Erkende taaltoets wordt je op het Nederlands getoetst op de onderdelen, lezen, schrijven, spreken en luisteren. Deze toets is er voor tolken en vertalers, maar ook voor andere beroepsgroepen die getoetst willen worden op C1-niveau. Het is belangrijk om te weten dat de toets geen onderdeel is van een tolktoets, zoals bij KTV-kennisnet, maar het een op zich zelf staande beoordeling is van het niveau Nederlands.

Tolktoetsen via KTV-kennisnet

KTV organiseert verschillende soorten toetsen: integrale tolktoetsen die leiden tot inschrijving in het Rbtv, één keer per jaar CNaVT-examens op C1-niveau en binnenkort ook Rbtv-vertaaltoetsen.

Tolktoetstrajecten

Graag attenderen wij u op de KTV-tolktoetstrajecten die op 30 augustus van start gaan.

Voor onderstaande toetstalen zijn de inschrijvingen geopend:

 1. - Tigrinya
 2. - Syrisch Arabisch
 3. - Marokkaans Arabisch
 4. - Albanees
 5. - Dari
 6. - Farsi
 7. - Pashto
 8. - Sorani
 9. - Portugees
 10. - Berber Tarifit
 11. - Punjabi (Pakistan-Afghanistan)
 12. - Turks
 13. - Armeens (West)
 14. - Somali
 15. - Pools
 16. - Egyptisch Arabisch

Meer informatie over de tolktoetsen kunt u vinden op de website van KTV-kennisnet.

KTV.PNG