Flow coöperatie

Door: admin | Geplaatst op: 8 mei 2017

Flow Coöperatie

FLOW (Flevolandse Liga voor Ontwikkeling en Welzijn Coöperatie U.A.) is een groep ondernemers uit Zeewolde. Wij hebben ons verenigd opdat voor ieder die dat nodig heeft er een plek is om naartoe te gaan voor laagdrempelige begeleiding in een veilige omgeving.

FLOW is een coöperatie van preventief en oplossingsgericht werkende deskundigen en is er voor ieder mens, van baby tot hoogbejaard, en op ieder gebied van ontwikkeling en welzijn. Tolken Select zorgt er voor dat de taalbarrière tijdens de begeleiding wordt weggenomen.

Tolken Select “Een helder verhaal in verstaanbare taal”

Help, mijn cliënt spreekt geen Nederlands. Is dit herkenbaar? Geen paniek! Er is een snelle oplossing om de taalbarrière op te lossen. Tolken Select helpt bij het bieden van verstaanbare en daardoor toegankelijke zorg en welzijn voor anderstaligen.

Tolken Select - Gildenveld 30-f - Zeewolde
www.tolkenselect.nl - ☎ 088 - 0600 300

Met de dienstverlening van Tolken Select bieden we oplossingen bij taalbarrières door de inzet van professionele tolken. Dit kunnen zowel tolken op locatie zijn, als telefonische tolkondersteuning en het verzorgen van (beëdigde) vertalingen.

Wat levert de inzet van een tolk je op?

✔ Een tolk heft de taalbarrière op, waardoor je met elkaar kunt communiceren;

✔Je voorkomt ’ruis’ waardoor je elkaar verstaat én begrijpt;

✔ Doordat je elkaar verstaat, kun je op ieder niveau met elkaar communiceren, zoals in de zorg, in het onderwijs, bedrijfsleven en bij gemeenten, sociale diensten en vluchtelingenwerk;

✔ Een tolk is een taal- en cultuurspecialist en kan ook adviseren op het gebied van cultuur en gewoonten op sociaal én zakelijk gebied;

✔ De persoon waarvoor getolkt wordt zal zich meer gerespecteerd en begrepen voelen, waardoor je makkelijker en duidelijker afspraken kunt maken;

✔ Verstaanbare taal zorgt voor goede dienstverlening en minder kosten.

Wat levert FLOW coöperatie je op?

  • Deskundigen onder één dak
  • Preventief en oplossingsgericht
  • Keuzevrijheid en direct inzetbaar
  • Veilige plek voor persoonlijke ontwikkeling

http://www.flowcooperatie.nl/

https://www.facebook.com/FLOWzeewolde/?fref=ts

Wij zijn FLOW. En U bent van harte welkom!

Flow coöperatie en Tolken Select