Disclaimer

Heeft u vragen of mededelingen betreffende uw registratie of inschrijving bij Tolken Select? Stuur een e-mail aan: info@tolkenselect.nl. Graag met vermelding van uw naam en huisadres. Uw e-mail wordt binnen enkele dagen verwerkt, maar u ontvangt niet op iedere e-mail een bevestiging, een telefonische reactie is ook mogelijk.

U kunt de afdeling administratie bellen op werkdagen op telefoonnummer 088-0600 300 van 10:00-16:00 uur

Door de website te gebruiken stemt u in met onze disclaimer.

a. Tolken Select Nederland B.V. (Tolken Select) heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Tolken Select garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is. Tolken Select sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.

b. Tolken Select respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele en andere rechten van derden. Tolken Select spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door Tolken Select. Indien u ondanks deze inspanningen van Tolken Select meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door Tolken Select gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met Tolken Select via het volgende e-mailadres: info@tolkenselect.nl.

c. De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Tolken Select heeft geen zeggenschap over deze websites. Tolken Select is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

d. De op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Tolken Select is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt naar deze site.

e. Tolken Select spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Tolken Select legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Tolken Select is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde. Een privacyverklaring kunt u lezen en downloaden via de link [Pdf-privacyverklaring].

Tolken Select Nederland B.V.

Bezoekadres:
Gildenveld 30-f l 3892 DH Zeewolde

Correspondentieadres:
Postbus 1260 l 3890 BB Zeewolde

Tel: 088-0600 300
E-mail: info@tolkenselect.nl

Bank ABN-Amro: NL29ABNA0497512068
KVK: 50052306
BTW nummer: 822518077B01