Over ons

Tolken Select, opgericht in 2010, is uitgegroeid tot een succesvol tolk- en vertaalbureau. Voor veel bedrijven en overheidsinstellingen zijn wij het vaste aanspreekpunt als het gaat om hun buitenlandse communicatie.

Missie

Om te kunnen samenwerken is het essentieel dat mensen elkaar verstaan. Dat is waar tolken en vertalers dagelijks een belangrijke bijdrage aan leveren. De positie van individuele tolken en vertalers is de afgelopen jaren onder invloed van een beperkt aantal dominante marktpartijen onder druk gekomen. Tolken Select vindt het belangrijk dat de rol van tolken en vertalers in de maatschappij op waarde wordt geschat en dat het talent van tolken en vertalers verder wordt ontwikkeld ten gunste van zowel de opdrachtgevers als de individuele tolken en vertalers.

MVO

Mensen verdienen de ruimte om hun talent te ontwikkelen en willen gewaardeerd worden voor de bijdrage die ze leveren. Eerlijk delen en het bieden van kansen aan iedereen is wat ons drijft in ons werk. Waar mogelijk maken wij keuzes die geen uitputtend effect hebben op onze leefomgeving. Een deel van de opbrengst van Tolken Select gaat naar de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF die bij ons sociale ideaal aansluit: mensen verder brengen door hen te steunen bij het realiseren van scholing en het bijhouden van vakkennis.

De missie van de Tolken Select is tweeledig

1. Naar opdrachtgevers:

Snelheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Dit zijn drie belangrijke eisen die onze klanten stellen bij het verzorgen van een tolk- of vertaalopdracht.

Tolken Select wil het meest gewaardeerde tolkbureau en vertaalbureau van Nederland zijn in de ogen van de opdrachtgevers. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor het bemiddelen van uw tolk- en vertaalopdrachten tegen scherpe tarieven. Scherpe tarieven voor opdrachtgevers kunnen we realiseren door de organisatie functioneel en sober in te richten en ons te onderscheiden met gemotiveerde en betrokken medewerkers. Ontzorgen: met onze tolk- en vertaalservice nemen we u een zorg uit handen. U kunt er op vertrouwen dat uw vertaling of tolkopdracht door onze specialisten vakkundig wordt uitgevoerd. Een geruststellende gedachte.

2. Naar tolken en vertalers:

Tolken Select is een dienstverlener
Tolken Select stelt alles in het werk om de positie van tolken en vertalers te versterken en om de waardering voor het werk van tolken en vertalers te vergroten. Op eigen wijze wordt bijgedragen aan de voortdurende ontwikkeling van het talent van individuele tolken en vertalers en de tolk- en vertaalbranche als geheel.

Tolken Select biedt u een respectvolle werk- en leeromgeving
Wij bieden binnen de in de tolk- en vertaalpraktijk geldende ethische normen en waarden een veilige, praktische en respectvolle leeromgeving die de basis vormt voor talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering, intervisie en de verdere professionalisering van tolk- en vertaalvaardigheden.

Tolken Select benadert u deskundig en persoonlijk
Het team van Tolken Select gelooft dat persoonlijke en open relaties de basis vormen voor een goede samenwerking met klanten, collega's, leveranciers, partners etc. We staan open voor alle vragen en suggesties; tolken en vertalers bepalen de agenda.