Veelgestelde vragen

Ten onrechte wordt vaak verondersteld dat het bij tolk en vertaler om één en hetzelfde beroep gaat. Tussen vertalen en tolken bestaan duidelijke verschillen. Een vertaler vertaalt het geschreven woord. Een tolk vertaalt het gesproken woord. Een vertaler beschikt over goede redactionele vaardigheden, blijft dicht bij de originele tekst en kan de tijd nemen om over de juiste vertaling na te denken. Een tolk heeft goede communicatieve vaardigheden, is intuïtief, flexibel en snel in zijn reactie en moet zonder voorbereiding elk willekeurig woord praktisch gelijktijdig kunnen vertalen. De meeste vertalers en tolken hebben een academische opleiding en zijn vaak gespecialiseerd in één of meerdere vakgebieden.

Tolken is het gesproken woord mondeling weergeven in een andere taal. Tolken zijn een onmisbare schakel in situaties waarbij niet alle aanwezigen de voertaal spreken of voldoende begrijpen. De aanwezigheid van tolken zorgt ervoor dat gesprekken soepel verlopen, er geen miscommunicatie ontstaat en dat uw klanten, cliënten of gasten zich welkom en op hun gemak voelen. In tegenstelling tot de vertaler heeft de tolk slechts enkele seconden tijd om na te denken over de juiste formulering in de doeltaal. Hierdoor heeft hij of zij vrijwel geen tijd voor correcties.

De Wet beëdigde tolken en vertalers is op 1 januari 2009 in werking getreden. Enerzijds verplicht deze wet bepaalde justitieafnemers om bij straf- en vreemdelingenrecht in eerste instantie alleen tolken en vertalers in te zetten die staan geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Anderzijds mogen alleen vertalers en tolken die staan ingeschreven in het Rbtv en door de rechtbank zijn beëdigd gewaarmerkte vertalingen of beëdigde tolkdiensten leveren.

Native speaker is in de taalkunde de gangbare term voor moedertaalspreker: degene die een taal als kind via een natuurlijk taalverwervingsproces heeft geleerd. Wanneer het om vertaalwerk of een tolkopdracht gaat, betekent het dat de betreffende tolk of vertaler uitsluitend in zijn of haar moedertaal vertolkt / vertaalt. Dit is heel belangrijk. Een niet-native zal altijd net die kennis van de finesses van een taal ontberen om een zo perfect mogelijke vertaling te kunnen maken. Het uitgangspunt bij Tolken Select is dat onze vertalingen gemaakt worden door native speakers, vertalers die opgegroeid zijn met de taal waarin ze vertalen.

Legalisatie is een procedure waarbij de echtheid van de handtekening van de vertaler wordt bevestigd door de president van de rechtbank, wiens handtekening wordt gelegaliseerd door het ministerie van Justitie, waarvan de handtekening vervolgens wordt gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan de handtekening uiteindelijk door het consulaat van het betreffende land op echtheid wordt gecontroleerd.

Apostillering is de verkorte vorm van legalisatie en alleen mogelijk voor landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag. Een apostille is een verklaring van de griffie van de rechtbank dat de betreffende vertaler daar is beëdigd voor die taal. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht behelst apostillering of legalisatie niets meer dan een controle van de identiteit van de vertaler. Inhoud en kwaliteit van de vertaling komen daarbij niet aan de orde.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten tolken en tolktechnieken: DE GESPREKSTOLK Een gesprekstolk wordt ingezet bij gelegenheden met een beperkt aantal gespreksdeelnemers, zoals een akteoverdracht bij de notaris. Een gesprekstolk kan fluistertolken of consecutief tolken. De tolk zal in veel gevallen de luisterende partij de vertaling “influisteren” en wordt daarom ook wel fluistertolk genoemd. Net als bij simultaan tolken geldt hiervoor dat het maximaal 20 tot 30 minuten nauwkeurig vol te houden is. Daarna zou de tolk afgewisseld moeten worden om de kwaliteit te garanderen. Tolken doen onopvallend hun werk. Ze vertalen de conversatie consecutief. Voor deze gesprekstolken is geen apparatuur nodig, maar er moeten wel duidelijke afspraken worden gemaakt over wanneer de tolk spreekt. Vertaling à vue houdt in dat de tolk een onmiddellijke vertaling geeft van een schriftelijk document. Deze tolktechniek wordt met name in rechtszittingen toegepast. DE CONSECUTIEFTOLK Een zogeheten consecutieftolk wordt ingezet wanneer er relatief veel toehoorders zijn, bijvoorbeeld bij presentaties. In deze gevallen vertaalt de tolk delen van het gesprek terwijl de spreker korte pauzes neemt in zijn verhaal. Bij consecutief tolken zit de tolk bijvoorbeeld aan de vergadertafel of op het podium waarop de spreker staat. De tolk vertaalt wat de spreker zegt steeds nadat deze klaar is met spreken. Dit betekent dat de spreker na een bepaald interval (van maximaal 15 minuten) een pauze laat vallen waarin de tolk de inhoud kan vertalen. De tolk maakt hierbij gebruik van aantekeningen. DE SIMULTAANTOLK wordt meestal gebruikt bij grote multinationale bijeenkomsten waar het gesprokene met een vertraging van 2-3 seconden wordt vertaald. Het is een meer complexe vorm van tolken waarbij teams van twee of drie deskundige tolken in geluiddichte cabines werken of via een microfoon met headsets. Hierbij spreken de tolken in een microfoon terwijl de internationale gedelegeerden via een hoofdtelefoon naar hun vertaling luisteren. Als u een tolk van Tolken Select inschakelt, kunt u ook de benodigde apparatuur bij ons reserveren DE TELEFOONTOLK Wanneer er om geen tolk ter plekke kan zijn of kan er in bepaalde situaties ook telefonisch worden getolkt. U maakt eenvoudigweg een reservering voor een bepaalde taal, datum en tijd via het online aanvraagformulier. Door gebruik te maken van de speakerfunctie van uw telefoon kunt u op discrete wijze profiteren van onze professionele tolkenservice.

Wij adviseren u om in een zo vroeg mogelijk stadium een tolk te reserveren wanneer het gaat om een schaarse taal of zeer specifiek onderwerp, zodat we de tolkdienst daadwerkelijk kunnen leveren. Ook als u kort van te voren weet dat u een tolk nodig heeft vinden wij het prettig om dit door te krijgen zodat wij iets langer de tijd hebben om de juiste tolk aan het gesprek te koppelen. U kunt een tolk aanvragen via onze webformulieren. Op deze manier hebben wij de gegevens bij de hand en kunnen we gelijk aan de slag. Nog vragen? Bel 088-0600 300. We helpen u graag verder.

Jazeker! Tolken Select verzorgt ook tolken op locatie zodat u zeker weet dat er er een tolk aanwezig is op een bepaald tijdstip. Vraag uw tolk aan via ons webformulier of bel 088-0600 300. Wij helpen u graag verder!