Algemene Tolktechnieken (ATT - 420 pe)

 • PE-punten: 420 pe
 • Prijs: € 1500,00 (excl. BTW)
 •  
 • Locatie: ITV Hogeschool Utrecht
 • Cursusduur: 14 za.ochtend
 • Cursustijden: 09:30 - 13:00
 • Cursusdata:
  1. zaterdag 8 september 2018
  2. zaterdag 15 september 2018
  3. zaterdag 22 september 2018
  4. zaterdag 29 september 2018
  5. zaterdag 6 oktober 2018
  6. zaterdag 13 oktober 2018
  7. zaterdag 3 november 2018
  8. zaterdag 10 november 2018
  9. zaterdag 17 november 2018
  10. zaterdag 24 november 2018
  11. zaterdag 1 december 2018
  12. zaterdag 8 december 2018
  13. zaterdag 15 december 2018
  14. zaterdag 12 januari 2019
  15. zaterdag 19 januari 2019

In het kort

In 11 interactieve werkcolleges leert u verschillende tolktechnieken dusdanig toe te passen, dat u stress voorkomt, waardoor het tolken u makkelijker afgaat. Er is uitgebreid aandacht voor geheugentraining en het (verder) ontwikkelen van het analytisch vermogen, presentatie, tolkhouding notatietechniek, consecutief tolken en gesprekstolken.
U volgt 3 workshops: simultaantolken, tolken in de gezondheidszorg en tolken voor justitie.

Ook ethische en beroepsmatige kwesties bespreken we met u. Zo voelt u zich gesterkt in wat u bent en wilt zijn: een professionele tolk.
De colleges worden taaloverstijgend gegeven, dat wil zeggen dat de voertaal Nederlands is en de oefeningen NL-NL aangeboden worden.


Doelgroep

De module is geschikt voor (beginnende) tolken die in de beroepspraktijk werkzaam zijn, maar geen formele opleiding genoten hebben en hun tolkvaardigheden aantoonbaar willen maken.

Daarnaast is module ook geschikt voor belangstellende beroeps- beoefenaars die hun tolktechnieken en vaardigheden willen verbeteren.

Deelnemers moeten beschikken over een goede mondelinge taalvaardigheid in minimaal 2 werktalen (waarvan 1 sowieso Nederlands).

Deelnemers volgen het gehele programma, leveren een huiswerkportfolio in en leggen een mondelinge tolktoets (NL-NL) af.

Bij voldoende resultaat voor zowel de toets als de portfolio, ontvangt de deelnemer een ITV certificaat.

Reader ITV module algemene tolktechnieken (wordt uitgedeeld in 1e college). Raïssa de Keyser: Horen zien en tolken, werken als tolk in de sociale sector. www.studystore.nl

U volgt 3 workshops: simultaantolken, tolken in de gezondheidszorg en tolken voor justitie.

Ook ethische en beroepsmatige kwesties bespreken we met u. Zo voelt u zich gesterkt in wat u bent en wilt zijn: een professionele tolk.

Data, tijden:
Veertien zaterdagochtenden van 9.30-13.00 uur (én 1 extra zaterdag voor de afsluitende toets):
8, 15, 22 en 29 september 2018,

6 en 13 oktober 2018,

3, 10, 17 en 24 november 2018,

1, 8 en 15 december 2018,

12 januari 2019,

Afsluitende toets 18 en 19 januari 2019.

Veertien zaterdagochtenden van 9.30-13.00 uur (én 1 extra zaterdag voor de afsluitende toets).

In 11 interactieve werkcolleges leert u verschillende tolktechnieken dusdanig toe te passen, dat u stress voorkomt, waardoor het tolken u makkelijker afgaat. Er is uitgebreid aandacht voor geheugentraining en het (verder) ontwikkelen van het analytisch vermogen, presentatie, tolkhouding notatietechniek, consecutief tolken en gesprekstolken.
U volgt 3 workshops: simultaantolken, tolken in de gezondheidszorg en tolken voor justitie.

Ook ethische en beroepsmatige kwesties bespreken we met u. Zo voelt u zich gesterkt in wat u bent en wilt zijn: een professionele tolk.
De colleges worden taaloverstijgend gegeven, dat wil zeggen dat de voertaal Nederlands is en de oefeningen NL-NL aangeboden worden.

Deelnemers volgen het gehele programma, leveren een huiswerkportfolio in en leggen een mondelinge tolktoets (NL-NL) af. Bij voldoende resultaat voor zowel de toets als de portfolio, ontvangt de deelnemer een ITV certificaat.Suïntha Uiterwaal is beëdigd tolk/vertaler Engels en Russisch, studeerde zelf aan de Slavische faculteit van de UvA en ITV Hogeschool. Zij is congrestolk, gerechtstolk, juridisch vertaler en soms ook literair vertaler. Zij doceert bij ITV algemene tolktechnieken en Russisch.

Michèle Schedler is sinds 1986 werkzaam als tolk en vertaler Frans en is gespecialiseerd op juridisch gebied. Naast haar tolk- en vertaalwerkzaamheden is zij als docente verbonden aan ITV en SIGV, waar zij algemene tolktechnieken, sociaal tolken, gerechtstolken en juridisch vertalen doceert.