Erkende taaltoets Nederlands C1

 • PE-punten: 0 pe
 • Prijs: € 450,00 (excl. BTW)
 •  
 • Locatie: Toetsruimte Culemborg
 • Cursusduur: donderdagmiddag
 • Cursustijden: 13:00 - 17:00
 • Cursusdatum: Voorinschrijving

Toetsmogelijkheid komt te vervallen

Vanwege te weinig animo van tolken en vertalers is besloten de erkende taaltoets niet meer te organiseren. Mochten er 4 collega's zijn die graag de toets tegelijkertijd willen afleggen, dan is dit in overleg wél mogelijk. Neem hiervoor contact op met Tolken Select 088-0600300.

In het kort

Er zijn diverse situaties waarin het voor u gewenst of noodzakelijk is om uw taalniveau Nederlands te (laten) toetsen. Dit kan zijn omdat uw (toekomstige) opdrachtgever of bemiddelaar dit van u vraagt, u toegelaten wilt worden tot het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van het Bureau Wbtv of simpelweg omdat u zelf benieuwd bent naar uw taalniveau. Voor veel opdrachten is taalvaardigheid op niveau C1 onontbeerlijk en daarom is dat de norm in het Rbtv.

Een goede voorbereiding vergroot de slagingskansen!

Uit ervaring is gebleken dat toetskandidaten zich soms vergissen in het toetsniveau en de manier van digitaal toetsen. Dat is zonde, want met de juiste voorbereiding zou de kans op slagen veel groter zijn. Meer over onze Toetstraining (4pe)Doelgroep

Bureau Wbtv: Met de taaltoets kan een tolk of vertaler aantonen te beschikken over de competenties “taalvaardigheid in de brontaal” of “taalvaardigheid in de doeltaal”, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wbtv, artikel 3 van het Besluit inschrijving Rbtv en artikel 5 van het Besluit Uitwijklijst. Bron: Nieuwsbrief Bureau BTV, 8 mei 2013 Raad wijst Tolken Select als deskundige Nederlands aan.

C1-niveau ERK

De taalcursussen en taaltoetsen van Tolken Select worden ingeschaald in het officiële Europees Referentiekader (ERK), het Common European Framework of Reference (CEFR). Dit betekent dat de cursist precies weet welke moeilijkheidsgraad de door hem te volgen cursus heeft.

De niveaus zijn cumulatief, dat wil zeggen dat beheersing op een bepaald niveau inhoudt dat alles wat beschreven is op de onderliggende niveaus ook beheerst wordt.Wie de taal op C-niveau beheerst, is een vaardige gebruiker. Zij spreken de taal met groot gemak. Voor het Nederlands is dit HBO+ ofacademisch niveau. Een overzicht van ERK-niveaus (pdf-document). Meer informatie over het ERK vindt u op: http://www.erk.nl/.

Onderdelen

Losse onderdelen zijn alleen af te nemen in verband met hertoetsing.

 1. Schrijven C1
 2. Luisteren C1
 3. Lezen C1
 4. Spreken / gesprekken C1

Officiële taaltoets Nederlands C1

 • Tolken Select is door het Bureau Wbtv aangewezen als deskundige taaltoets Nederlands C1
 • Tolken Select verzorgt de taaltoets Nederlands voor de vier vaardigheden luisteren, schrijven, lezen, spreken. De toetsen voldoen aan de toetsvoorwaarden van het Bureau Wbtv. Een toets wordt afgenomen op C1-niveau van het ERK.
 • De onderdelen Lezen, Luisteren en Schrijven worden getoetst door middel van een digitale toets en worden onder toezicht afgelegd. Het onderdeel spreken / gesprekken wordt individueel getoetst door een docent.
 • Voor een certificaat op C1-niveau, dit is minimaal vereist voor het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en de Uitwijklijst. Hiervoor dient u ALLE onderdelen op minimaal C1-niveau behaald te hebben.

Een goede voorbereiding vergroot de slagingskansen!

Uit ervaring is gebleken dat toetskandidaten zich soms vergissen in het toetsniveau en de manier van digitaal toetsen. Dat is zonde, want met de juiste voorbereiding zou de kans op slagen veel groter zijn. Meer over onze Toetstraining (4pe) >>

De terugkoppeling

Na toetsing ontvangt u terugkoppeling over het resultaat van de toets. Dit bestaat uit een beknopte rapportage en bij voldoende resultaat een Tolken Select certificaat. Daarnaast krijgt u, vrijblijvend, advies over de cursussen Nederlands van Tolken Select, zodat u uw taalniveau verder kunt ontwikkelen.

U ontvangt een uitnodiging van Bureau STERK. De toets vindt meestal plaats op een woensdag of donderdag en start om 9:30. Voor het afnemen van 4 toetsonderdelen moet u rekenen op 4 uur. De onderdelen schrijven, luisteren en lezen worden digitaal afgenomen.

Alvast oefenen? Kijk eens bij http://virtueletraining.com/taaltesten/ >>

U ontvangt een uitnodiging van Bureau STERK. De toets vindt meestal plaats op een woensdag of donderdag en start om 9:30. Voor het afnemen van 4 toetsonderdelen moet u rekenen op 4 uur. 

Voorwaarden

 • De prijzen zijn inclusief coördinatie / administratie, rapportage en beoordeling.
 • Koffie, thee, water en faciliteiten zijn inbegrepen.
 • Alle prijzen zijn exclusief btw.
 • De toetsafnames vinden plaats in Culemborg.
 • Tolken Select factureert 100% na ontvangst van de aanmelding.
 • Bij afmelding tot 1 week voor de toetsing wordt €75 administratiekosten in rekening gebracht en het resterende factuurbedrag wordt gecrediteerd.
 • Bij niet of niet tijdig afmelden blijft de kandidaat het volledig bedrag verschuldigd.
 • Officiële taaltoets Nederlands C1

  • Tolken Select is door het Bureau Wbtv aangewezen als deskundige taaltoets Nederlands C1
  • Tolken Select verzorgt de taaltoets Nederlands voor de vier vaardigheden luisteren, schrijven, lezen, spreken. De toetsen voldoen aan de toetsvoorwaarden van het Bureau Wbtv. Een toets wordt afgenomen op C1-niveau van het ERK.
  • De onderdelen Lezen, Luisteren en Schrijven worden getoetst door middel van een digitale toets en worden onder toezicht afgelegd. Het onderdeel spreken / gesprekken wordt individueel getoetst door een docent.
  • Voor een certificaat op C1-niveau, dit is minimaal vereist voor het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en de Uitwijklijst. Hiervoor dient u ALLE onderdelen op minimaal C1-niveau behaald te hebben.

  Terugkoppeling

  Na toetsing ontvangt u terugkoppeling over het resultaat van de toets. Dit bestaat uit een beknopte rapportage en bij voldoende resultaat een Tolken Select certificaat. Daarnaast krijgt u, vrijblijvend, advies over de cursussen Nederlands van Tolken Select, zodat u uw taalniveau verder kunt ontwikkelen.

  Onderdelen (herkansing)

  Losse onderdelen zijn alleen af te nemen in verband met hertoetsing.

  Onderdeel Schrijven C1 = €110
  Onderdeel Luisteren C1 = €90
  Onderdeel Lezen C1 = €110
  Onderdeel Spreken / gesprekken C1 = €240

  U ontvangt een uitnodiging van Bureau STERK. De toets vindt meestal plaats op een woensdag of donderdag en start om 9:30. 

  De toetsing bestaat uit 5 onderdelen: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken.

  De nominale tijd van de toetsen is 4 uur. Kandidaten kunnen tussen de toetsen een kleine pauze nemen als daar behoeft aan is. U bent dan wel wat later klaar 

  Bureau STERK

  De toets is in samenwerking met Bureau STERK en het Bureau Wbtv ontwikkeld. De toets wordt afgenomen in een toetsruimte van Bureau STERK.