Simultaantolken (140 pe)

 • PE-punten: 140 pe
 • Prijs: € 750,00 (excl. BTW)
 •  
 • Locatie: ITV Hogeschool Utrecht
 • Cursusduur: 3 vrijdagen
 • Cursustijden: 09:30 - 16:30
 • Cursusdata:
  1. vrijdag 12 oktober 2018
  2. vrijdag 26 oktober 2018
  3. vrijdag 9 november 2018

In het kort

In 3 interactieve studiedagen leert u hoe u met behulp van de juiste technieken en strategieën simultaan kunt tolken.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de basisvaardigheden: vertalen van het blad, parafraseren, anticiperen.

U leert hoe de tolkcabine werkt, hoe een fluisterset werkt en hoe u op een goede en professionele manier samenwerkt in de cabine.
Elke studiedag worden er uiteenlopende speeches getolkt waarvan u een gedeelte thuis heeft voorbereid en geoefend. Er wordt ook van u verwacht dat u zelf speeches voorbereidt.

U heeft de beschikking over moderne tolkcabines en fluistersets en u wordt begeleid door onze ervaren docenten/tolken.

U leert uzelf te beluisteren (monitoren) en evalueren om zo de kwaliteit van uw vertolking te verhogen.

De colleges worden taaloverstijgend gegeven, dat wil zeggen dat de werk- en voertaal Nederlands is.


Doelgroep

Deze module staat open voor beroepsbeoefenaars die hun tolktechnieken en vaardigheden in het simultaantolken willen verbeteren of opfrissen.

De cursus is ook geschikt voor tolken die al langere tijd in de beroepspraktijk werkzaam zijn maar behoudens de module Algemene Tolktechnieken (ATT) geen formele opleiding genoten hebben.

Deelnemers moeten beschikken over een goede mondelinge taalvaardigheid in minimaal 2 werktalen (waarvan 1 sowieso Nederlands)

Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers, bij voorkeur meldt u zich aan met 1 of 2 directe collega’s met dezelfde talencombinatie.

In 3 interactieve studiedagen leert u hoe u met behulp van de juiste technieken en strategieën simultaan kunt tolken.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de basisvaardigheden: vertalen van het blad, parafraseren, anticiperen.

Na het volgen van de module heeft u de vaardigheden voor het simultaantolken verbeterd en/of aangescherpt. U bent op de hoogte van verschillende technieken die een rol spelen bij simultaantolken.

U kunt voordrachten (max 20 minuten) vanuit het Nederlands naar uw vreemde taal tolken en vice versa.

U kunt werken in de cabine en met een fluisterset.

U kunt uzelf monitoren.


Deelnemers volgen het gehele programma, leveren een huiswerkportfolio in en leggen een mondelinge tolktoets af (zelfevaluatie). Bij voldoende resultaat voor zowel de toets als de portfolio, ontvangt de deelnemer een ITV certificaat.

 • Reader ITV simultaantolken.
 • Hand outs simultaantolken (worden uitgedeeld in de colleges).
 • Aanbevolen: Conference interpreting, principles and practice, Valerie Taylor-Bouladon, ISBN 9781419660696 (www.studystore.nl)

Docenten: diverse docenten van de sectie tolken

Data, tijden:

3 vrijdagen van 09.30-16.30 uur:

 • 12 oktober 2018,
 • 26 oktober 2018,
 • 9 november 2018.

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door middel van het invullen van het inschrijfformulier. ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Bent u tolk en/of vertaler bij Tolken Select? Geef dit aan bij uw inschrijving, dan krijgt u 10% korting op de kosten van een module!

3 vrijdagen van 09.30-16.30 uur:

12 oktober 2018,

26 oktober 2018,

9 november 2018

Thuisstudie

Docenten: diverse docenten van de sectie tolken